Dầu làm mát trục máy MOTOREX 306046 SPINDLE LUBE ISO VG 68 HYPER15/13/10 BIB K04

SPINDLE LUBE OILS là loại dầu thủy lực HLP-D được lọc siêu mịn (DIN 51 524 / T2). Cấp độ tinh khiết được quy định là 15/13/10 phù hợp với tiêu chuẩn ISO 4406. Chúng được đặc trưng bởi tính chất tẩy rửa và phân tán tuyệt vời. SPINDLE LUBE OILS are ultra-fine filtered HLP-D hydraulic oils (DIN 51 524/T2). The purity class is specified as 15/13/10 in accordance with the ISO 4406 standard. They are characterised by excellent detergent and dispersing properties.

Mã: 1252-13980 Danh mục: , , Từ khóa: