Lubcon Grizzlygrease No 1 Dầu nhớt cho bánh răng hở lon 1Kg / Lubcon Grizzlygrease No 1 Lubricant for open gears 1Kg can

  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -30 đến 150 °C
  • Tính chất kết dính đáng chú ý
  • Khả năng chịu tải cao tuyệt vời
  • Mã: 1286-20030 Danh mục: